İnşaatlarımızda işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan
korunmak amacıyla sistemli ve düzenli çalışmalarımız yapılmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, düzenlemeler ve talimatları takip etmek ve uymak.
Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek.
Çalışma ortamını, mesleki hastalıklar ve iş kazaları açısından minimum risk seviyesinde yapılandırmak.
Çalışanlarımızın iş güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak.
Tüm çalışanların katılımı ile riskleri kaynağında yok etmek suretiyle “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmaya çalışmak.
Çalışanların kendilerine teslim edilen iş güvenlik ekipmanların kullanmasını sağlamak ve bunun takibini süreklileştirmek.
Çalışanların, kendi bireysel İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarının farkında olmalarını, güvenlik önlemlerin uygulamasında destek ve katılımlarını sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek.
Çevreyi temiz ve düzenli tutarak sağlıklı çalışma ortamları yaratmaktır.